Apie maldas

Mąstymas, arba meditacija, pirmiausia yra ieškojimas. Apie maldų ir meditacijų naudą yra daugybė medžiagos ir tai jau nebekvestionuojama.
Bet ar mes mokame melstis?

Kiek yra dvasinio gyvenimo mokytojų, tiek ir mąstymo metodų. ,,Mąstymas yra ieškanti malda, kuri žadina mintį, vaizduotę, jausmus, troškimus. Mąstymo tikslas yra apmąstomą dalyką susieti su mūsų gyvenimo tikrove ir pritaikyti sau pagal tikėjimo dvasią." Labai dažnai žmogus įsivaizduoja, kad maldoje prašydamas Dievo (Aukščiausiosios jėgos, visatos ir kt.) gaus tai, ko jis nori. O negavęs, dažniausiai nusivilia. O nusivilia todėl, kad mūsų ego ieško atsakymų išorėje, kad vėliau galėtų ją kaltinti. Juk protas dieviškumą suvokia savo galimybių ribose. Kalbėdamas apie žmogaus ribotumą A. Einšteinas teigia, kad ,,žmogus – tai dalis visumos, kurią vadiname visata, ir yra apribotas laiko bei erdvės. Save, savo mintis ir jausmus jis suvokia atskirai nuo visumos – savotiškos savo sąmonės optinės apgaulės. Ši apgaulė – lyg tam tikra mūsų norų apribojimo, prisirišimo prie nedidelio ir netoli mūsų esančio žmonių skaičiaus prizmė. Mūsų užduotis yra iš tos priklausomybės išsilaisvinti taip, kad atjauta pasiektų visus gyvus sutvėrimus ir visą prigimties grožį.”

Todėl noriu pacituoti mintis, kurių neinterpretuosiu. Jos tiesiog ,,susirado” mane, tikriausiai tam, kad pasidalinčiau su jumis:

,,Aš paprašiau stiprybės ir Dievas davė man sunkumus, kad sustiprėčiau.
Aš paprašiau išminties ir Dievas davė man problemų, kad jas išspręsčiau.
Aš paprašiau klestėjimo ir Dievas davė man raumenis ir smegenis, kad dirbčiau.
Aš paprašiau drąsos ir Dievas davė man grėsmes, kad jas nugalėčiau.
Aš paprašiau kantrybės ir Dievas man dovanojo situacijas, kuriose privalėčiau laukti.
Aš paprašiau meilės ir Dievas davė man probleminius žmones, kad jiems padėčiau.
Aš paprašiau paslaugų ir Dievas davė man galimybes.
Aš negavau, ko norėjau.
Aš gavau viską, ko man reikia.
Į mano maldas buvo atsakyta.”

Gražių šv. Kalėdų - švenčiantiems, džiugių žiemos švenčių - jų laukiantiems!

Šaltiniai:

http://www.gyvenimoguru.lt/genialios-mintys/Albertas-Ensteinas/

Komentarai

Populiarūs įrašai